اصغر نصرآبادی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

اصغر نصرآبادی

سمت: قاِم مقام مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته برق انستیتو تکنولوژی مشهد- کارشناس مدیریت و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تجارب کاری:

1362-1364 : ﻣﺴﺋول گروه نصب پست های فشارقوی در برق منطقه ای خراسان

1364-1368: ﻣﺴﺋول گروه تست و راه اندازی پست های فشار قوی در برق منطقه ای خراسان

1369-1373: رﺋیس اداره تعمیرات و بهره برداری پست های فشارقوی شبکه جنوب برق منطقه ای خراسان

4 سال تدریس در دانشکده فنی و مهندسی بیرجند و دانشکده علمی-کاربردی صنعت آب و برق

1373-1378: مدیر امور  پست و الکتریک در شرکت نصب و تعمیرات نیروی خراسان (نتن)

1378-1381: مجری طرح پست های فشارقوی در شرکت برق منطقه ای خراسان

1381-1382: مدیر امور تعمیرات پست ها در شرکت مهام شرق (شرکت برق منطقه ای خراسان)

1382-1384: مدیریت طرح و اجرا پروژه ها در شرکت مهام شرق (شرکت برق منطقه ای خراسان)

1384-1385: معاونت برنامه ریزی و نظارت در شرکت مهام شرق (شرکت برق منطقه ای خراسان)

1385-1386: معاونت برنامه ریزی شرکت مهندسی عمران و تولید شعبه خراسان وابسته به بنیاد تعاون ناجا و با حفظ سمت مدیریت اجرایی پروژه 300 واحدی یاس و 192 واحدی نور بیرجند

1386-1388 : مدیرعامل شرکت سرونیرو توس

1388تا کنون: قاﺋم مقام مدیرعامل و نایب رییس ﻫﺋیت مدیره شرکت سرونیرو تو س

عضویت در ﻫﺋیت مدیره انجمن صنفی تانیر، کانون برق ایران، سندیکا برق ایران شعبع خراسان، و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران