محمد علی شاهبیکی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

محمد علی شاهبیکی

سمت: مدیرعامل و رییس ﻫﺋیت مدیره

تحصیلات: فارغ التحصیل کارشناسی مخابرات از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد کنترل از دانشکده فنی دانشگاه تهران

تجارب کاری:

1366-1369: دانشگاه شهید عباسپور- مدیر دپارتمان مخابرات و تله متریک

1367-1369: مرکز تحقیقات نیرو(متن)- کارشناس دیسپاچینگ و تله متری

1370-1380: عضو ﻫﺋیت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

1369-1372: نیروگاه طوس، رییس قسمت کنترل و ابزار دقیق و عضو ﻫﺋیت مدیره

1372-1378: شرکت تعمیرات و نصب نیروگاهی (نتن)- مدیرعامل

1378-1381: شرکت برق منطقه ای خراسان- معاون طرح و توسعه

1381-1384: شرکت صفامیکو- دمشق و سوریه- مدیر شعبه شرکت و مدیراجرایی 8 پست

1384-1385: شرکت برق منطقه ای خراسان- مدیر پروژه های فاینانس

1385-1388: شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر)- قاﺋم مقام مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و کنترل پروژه، معاون بازاریابی و فروش

1389 تا کنون: مدیر عامل شرکت Gam and Partners LLC در عمان

1388 تاکنون: مشاور بازاریابی خارجی شرکت صنعتی گام اراک

1388 تا کنون: مدیرعامل و رییس ﻫﺋیت مدیره شرکت سرونیرو تو س