معرفی مدیران — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img
Feature-img

قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 • اصغر نصرآبادی
 • قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1337
 • کارشناس مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
 • پست الکترونیکی:nasrabadi@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت توسعه بازار

 • سعید اسلامی
 • معاونت توسعه بازار
 • متولد:1346
 • کارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت پروژه
 • پست الکترونیکی:
Feature-img

مدیر واحد برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه

 • قاسم مجو مردیان
 • مدیر واحد برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه
 • متولد:1360
 • کارشناس مهندسی برق- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • پست الکترونیکی:mardian@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • جمال سلیمانپور
 • مدیر پروژه
 • متولد:1361
 • کارشناس مهندسی برق- قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
 • پست الکترونیکی:solaymanpour@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • پویان خیرالهی
 • مدیر پروژه
 • متولد:1354
 • کارشناسی مهندسی برق
 • پست الکترونیکی:pkheirollahi@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر مناقصات و بازرگانی داخلی

 • طوبی زینلی
 • مدیر مناقصات و بازرگانی داخلی
 • متولد:1359
 • کارشناس مهندسی برق –الکترونیک از آموزش عالی سجاد
 • پست الکترونیکی:zeinali@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر واحد انرژی های نو و تولید پراکنده

 • علی حشمتی
 • مدیر واحد انرژی های نو و تولید پراکنده
 • متولد:1364
 • دانشجوی دکترای برق –قدرت از دانشگاه بیرجند
 • پست الکترونیکی:heshmati@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 • محمد هادی شاهبیکی
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1341
 • کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه تهران
 • پست الکترونیکی:shahbeiky@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت اجرایی

 • رضاقلی قلی زاده
 • معاونت اجرایی
 • متولد:1329
 • کارشناس برق
 • پست الکترونیکی:r.gholizadeh@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیرپروژه

 • مجید معصومی
 • مدیرپروژه
 • متولد:1363
 • کارشناسی مهندسی برق- قدرت از دانشگاه زنجان
 • پست الکترونیکی:masoomi@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیرپروژه

 • ابوالفضل شهبازی
 • مدیرپروژه
 • متولد:1355
 • کارشناسی مهندسی برق- قدرت
 • پست الکترونیکی:
Feature-img

مدیر مناقصات و بازرگانی خارجی

 • ملیحه دست پاک
 • مدیر مناقصات و بازرگانی خارجی
 • متولد:1363
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق –قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد
 • پست الکترونیکی:maliheh.dastpak@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه ساختمانی

 • محمد قلی زاده
 • مدیر پروژه ساختمانی
 • متولد:1358
 • کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه اسلامی واحد مشهد
 • پست الکترونیکی:m.gholizadeh@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر امور مالی و اداری

 • صادق قدرتی
 • مدیر امور مالی و اداری
 • متولد:1363
 • کارشناسی حسابداری ازموسسه غیرانتفاعی بینالود
 • پست الکترونیک:ghodrati@sarvnirootous.com