معرفی مدیران — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img
Feature-img

قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 • اصغر نصرآبادی
 • قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1337
 • کارشناس مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
 • پست الکترونیکی:nasrabadi@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت توسعه بازار

 • سعید اسلامی
 • معاونت توسعه بازار
 • متولد:1346
 • کارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت پروژه
Feature-img

معاونت مناقصات و بازرگانی خارجی

 • ملیحه دستپاک
 • معاونت مناقصات و بازرگانی خارجی
 • متولد:1362
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • پست الکترونیکی :m.dastpak@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر امور مالی

 • غلامرضا بانگ مشهدی
 • مدیر امور مالی
 • متولد:1339
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • پست الکترونیکی :gh.bang@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • محمدامین نوفرستی
 • مدیر پروژه
 • متولد:1368
 • کارشناس مهندسی برق- کارشناسی ارشد برق قدرت
 • پست الکترونیکی:m.noferesti@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 • محمد هادی شاهبیکی
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1341
 • کارشناسی ارشدبرق- کنترل
 • پست الکترونیکی:shahbeiky@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت اجرایی

 • محمدعلی آذراز
 • معاونت اجرایی
 • متولد:1339
 • کارشناسی برق
 • پست الکترونیکی:m.azaraz@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت بازرگانی داخلی

 • طوبی زینلی
 • معاونت بازرگانی داخلی
 • متولد:1359
 • کارشناس مهندسی برق –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیکی:zeinali@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه های ساختمانی

 • سعید ناگهانی
 • مدیر پروژه های ساختمانی
 • متولد:1358
 • کارشناس مهندسی عمران
 • پست الکترونیکی:s.nagahani@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • مجید معصومی
 • مدیر پروژه
 • متولد:1363
 • کارشناسی مهندسی برق- قدرت
 • پست الکترونیک:masoomi@sarvnirootous.com