معرفی مدیران — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img
Feature-img

قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 • اصغر نصرآبادی
 • قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1337
 • کارشناس مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
 • پست الکترونیکی:nasrabadi@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت توسعه بازار

 • سعید اسلامی
 • معاونت توسعه بازار
 • متولد:1346
 • کارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت پروژه
Feature-img

معاونت بازرگانی و مناقصات خارجی

 • ملیحه دستپاک
 • معاونت بازرگانی و مناقصات خارجی
 • متولد:1362
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • پست الکترونیکی :m.dastpak@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت اجرایی

 • پویان خیراللهی
 • معاونت اجرایی
 • متولد:1354
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • پست الکترونیکی:pkheirollahi@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه -پروژه های بین المللی

 • قاسم مجو مردیان
 • مدیر پروژه -پروژه های بین المللی
 • متولد:1360
 • کارشناس مهندسی برق- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • پست الکترونیکی:mardian@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه -پروژه های بین المللی

 • ایمان میر
 • مدیر پروژه -پروژه های بین المللی
 • متولد:1361
 • کارشناس مهندسی برق- کارشناسی ارشد برق قدرت
 • پست الکترونیکی:i.mir@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر واحد انرژی های نو و تولید پراکنده

 • علی حشمتی
 • مدیر واحد انرژی های نو و تولید پراکنده
 • متولد:1364
 • کارشناسی ارشد برق
 • پست الکترونیکی:heshmati@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 • محمد هادی شاهبیکی
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
 • متولد:1341
 • کارشناسی ارشدبرق- کنترل
 • پست الکترونیکی:shahbeiky@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

 • رضاقلی قلی زاده
 • معاونت مهندسی و برنامه ریزی
 • متولد:1329
 • کارشناسی برق
 • پست الکترونیکی:r.gholizadeh@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت بازرگانی و مناقصات داخلی

 • طوبی زینلی
 • معاونت بازرگانی و مناقصات داخلی
 • متولد:1359
 • کارشناس مهندسی برق –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیکی:zeinali@sarvnirootous.com
Feature-img

معاونت مالی و اداری

 • صادق قدرتی
 • معاونت مالی و اداری
 • متولد:1363
 • کارشناسی حسابداری
 • پست الکترونیکی:ghodrati@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه های ساختمانی

 • سعید ناگهانی
 • مدیر پروژه های ساختمانی
 • متولد:1358
 • کارشناس مهندسی عمران
 • پست الکترونیکی:s.nagahani@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • مجید معصومی
 • مدیر پروژه
 • متولد:1363
 • کارشناسی مهندسی برق- قدرت
 • پست الکترونیک:masoomi@sarvnirootous.com
Feature-img

مدیر پروژه

 • محمد امین نوفرستی
 • مدیر پروژه
 • متولد:1368
 • کارشناسی مهندسی برق- کارشناسی ارشد برق الکترونیک-قدرت
 • پست الکترونیک:m.noferesti@sarvnirootous.com