پروژه های استان اردبیل — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان اردبیل

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 اجرا پست 63/20 کیلوولت نیر اردبیل اردبیل  آذربایجان EPC