استان آذربایجان غربی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان آذربایجان غربی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 توسعه پست 132/20کیلو ولت ارومیه1 ارومیه پیما برق C
2 نصب و راه اندازی پست 132/20کیلو ولت آذر(ارومیه2) ارومیه پیما برق C
3 توسعه پست 132/20کیلو ولت میاندوآب ارومیه پیما برق C
4 نصب و راه اندازی پست 230/132کیلو ولت میاندوآب ارومیه پیما برق C