پروژه های استان بوشهر — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان بوشهر

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث خط 132 کیلوولت کابلی ایستگاه برق پشتیبان به نیروگاه بعثت عسلویه بوشهر مجتمع گاز پارس جنوبی EPC
2 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره6 نیروگاه کنگان بوشهر نیروگاه کنگان C
3 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره1 نیروگاه کنگان بوشهر نیروگاه کنگان C
4 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره1 نیروگاه بوشهر بوشهر نیروگاه کنگان C
5 تهیه تجهیزات برای پارس جنوبی عسلویه  پارس جنوبی PC
6 بازسازی اگزوز و سایلنسرهای واحد گازی در نیروگاه بوشهر و رنگ آمیزی ان بوشهر نیروگاه بوشهر C