پروژه های استان همدان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان همدان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 عملیات اجرائی تعمیرات اساسی والوها، والوهای موتوری، الکترو والوها و....واحد2 نیروگاه شهید مفتح(همدان) همدان شرکت تولید برق شهید مفتح همدان C
2 تعمیرات اساسی الکترو موتورهای 6کیلو ولت واحد5 نیروگاه همدان همدان شرکت تولید برق شهید مفتح همدان C
3 توسعه پست ترانس 63/20Kv شهرک صنعتی ویان همدان شرکت برق باختر EPC
4 تعمیرات اساسی مولدین دیزلی MVM نمزدایی پالایشگاه خانگیران پالایشگاه خانگیران پالایشگاه خانگیران C
5 اجرا بی ترانس 63/20Kv ویان همدان شرکت برق باختر EPC
6 احداث یک بی ترانس درپست 20/63 کیلوولت ویان همدان برق منطقه ای باختر EPC
7 احداث پست 20/63 کیلوولت ملایر همدان برق منطقه ای باختر EPC