پروژه های استان اصفهان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان اصفهان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 63/20 کیلوولت سایپا کاشان اصفهان برق منطقه ای اصفهان EPC
2 تامین 10 دستگاه لودباستر اصفهان توزیع برق اصفهان