پروژه های استان کرمانشاه — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان کرمانشاه

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 افزایش ظرفیت 2 بی ترانس(از 20MVA به 30MVA) در پست پارک صنعتی کرمانشاه  کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
2 نصب و راه اندازی پست های 63/20Kv روانسر کرمانشاه  کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
3 توسعه پست 400/132/20کیلو ولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
4 راه اندازی پست 400کیلوولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای غرب کرمانشاه EPC
5 4بی خط 63کیلو ولت در پست 400/132/20کیلوولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
6 فیدرهای 63کیلو ولت سوم وچهارم در پست 400/132/63 کیلو ولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
7 عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت گیلان غرب(کرمانشاه) کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه EPC
8 طراحی تامین تابلوها و سایر کالاهای موردنیاز، نصب و راه اندازی بخش الکتریک و ابزار دقیق سیستم آب نرم نیروگاه بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
9 احداث پست 63/20 کیلوولت مهران ایلام شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
10 توسعه پست 63/20 کیلوولت دره شهر کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
11 احداث کلیدخانه 63 کیلوولت هرسین کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه EPC