پروژه های استان خراسان شمالی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان خراسان شمالی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 132/20 کیلوولت آشخانه آشخانه شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
2 احداث پست 132/20 کیلوولت بجنورد بجنورد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC