پروژه های استان یزد — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان یزد

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 63/20 کیلوولت مدولار فولاد تابان کویر یزد یزد فولاد تابان کویر یزد EPC
2 احداث یک بی خط مدولار 63 کیلوولت در پست مشترکین فولاد  یزد فولاد تابان کویر یزد EPC
3 احداث پست 63/20 کیلوولت چرخاب چرخاب شرکت برق منطقه ای یزد EPC
4 احداث پست 63/20کیلوولت چادرملو  چادرملو شرکت برق منطقه ای یزد EPC
5 توسعه پست 230کیلوولت چادرملو  چادرملو  شرکت برق منطقه ای یزد EPC
6 احداث پست 63/20Kv فولاد یزد یزد شرکت برق منطقه ای یزد EPC
7 احداث پست 63 کیلوولت فولاد حدید گستر  یزد شرکت برق منطقه ای یزد EPC