اطلاع رسانی و اخبار — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

اطلاع رسانی و اخبار

1-    اخذ غرفه و شرکت در نمایشگاه تخصصی ایران پروژه در باکو آذربایجان در شهریور 95 و شرکت فعال در همایش بزرگ تجاری ایران و آذربایجان و تلاش برای توسعه فعالیت این شرکت جهت حضور در پروژه های کشورهای همسایه صورت گرفت.

2-    شرکت سرو نیرو در مرداد ماه سال 95 برنده مناقصه بین المللی احداث پست 20/110/220 کیلوولت نورالجهاد در شهر هرات افغانستان شد که این مناقصه با حضور شرکت های متعددی از کشور های مختلف جهان برگزار گردید.
 این پروژه در داخل شهر هرات می باشد و به لحاظ فاصله کم تا مشهد و همچنین امنیت موجود در شهر هرات برخلاف اکثر شهرهای آن، از اهمیت ویژه ای در مناقصات افغانستان برخوردار است.کارفرما در این مناقصه برشنای کابل می باشد.
3-    اخذ موافقت نامه جهت احداث مولد مقیاس کوچک برای چند خواستگاه مختلف در رنج های 2 تا 7 مگاوات
4-    نصب و راه اندازی اولین مولد 20 کیلووات خورشیدی در مشهد و اتصال آن به شبکه توزیع
5-    گسترش فعالیت در زمینه مولدهای فتوولتاییک منفصل از شبکه(off grid) برای مناطق دور از شبکه توزیع
6-    ابلاغ قرارداد عملیات طراحی، تامین، نصب و تست و راه اندازی تجهیزات یک بی خط 63 کیلوولت در پست های 230 کیلوولت ابهر و دندی و توسعه یک بی ترانس 63 کیلوولت در پست 63 کیلوولت البرز1 به صورت EPC
7-    ابلاغ قرارداد طراحی و تامین تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی جهت بهینه سازی و احداث یک بی کوپلر 230 کیلوولت در پست 230 کیلوولت زنجان به صورت EPC
8-    ابلاغ قرارداد تهیه و نصب، تست و راه اندازی بی ترانس در پست 20/63 کیلوولت ویان
9-    ابلاغ قرارداد طراحی،تهیه و نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 110/20 کیلوولت تره خیل افغانستان - کارفرمای مناقصه شرکت برشنا می باشد.
10-   ورود نیروگاه خورشیدی 20KW شماره 2 شرکت سرونیرو توس به شبکه سراسری