پروژه های نصب و راه اندازی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های نصب و راه اندازی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 توسعه پست 63/20 کیلوولت دره شهر کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
2   پست 132/20کیلوولت رشتخوار(خراسان) رشتخوار پیما برق C
3   پست 132/20کیلوولت گلشهر(مشهد) گلشهر پیما برق C
4   پست 132/20کیلوولت خیرآباد(خراسان)  خیرآباد پیما برق C
5   پست 132/20کیلوولت گلبهار(مشهد)  گلبهار پیما برق C
6 افزایش ظرفیت 2 بی ترانس(از 20MVA به 30MVA) در پست پارک صنعتی کرمانشاه  کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
7 نصب و راه اندازی پست های 63/20Kv روانسر کرمانشاه  کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
8 توسعه پست 132/20کیلو ولت ارومیه1 ارومیه پیما برق C
9 احداث پست 132/20 کیلوولت مهران ایلام شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
10 تجهیزات پست های برق ساختمان های بنیاد پژوهش های اسلامی و زائرسرای حرم مطهر حضرت رضا(ع) (تاسیسات الکتریکی فشار متوسط) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان C
11 نصب و راه اندازی پست 132/20کیلو ولت آذر(ارومیه2) ارومیه پیما برق C
12 توسعه پست 132/20کیلو ولت میاندوآب ارومیه پیما برق C
13 نصب و راه اندازی پست 230/132کیلو ولت میاندوآب ارومیه پیما برق C
14 توسعه پست 400/132/20کیلو ولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
15 4بی خط 63کیلو ولت در پست 400/132/20کیلوولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
16 فیدرهای 63کیلو ولت سوم وچهارم در پست 400/132/63 کیلو ولت بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
17 توسعه پست 132/20کیلو ولت تربت جام(خراسان) تربت جام شرکت صفا نیرو  C
18 توسعه پست 132/20کیلو ولت بردسکن(خراسان) بردسکن شرکت صفا نیرو  PC
19 توسعه پست 132/20کیلو ولت سیمرغ(خراسان) سیمرغ شرکت  مهتاب برق C
20 نصب و راه اندازی پست 400Kv اسفراین پارسیان شرکت برق منطقه ای مشهد C
21 پست 400/132کیلو ولت بیرجند بیرجند شرکت برق منطقه ای خراسان C