پروژه های نیروگاهی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های نیروگاهی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 طراحی تامین تابلوها و سایر کالاهای موردنیاز، نصب و راه اندازی بخش الکتریک و ابزار دقیق سیستم آب نرم نیروگاه بیستون کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه C
2 تهیه و تعویض،تست و راه اندازی ثباتهای Paper less دمای توربین های گازی و بخار پالایشگاه شهید هاشمی نژاد پالایشگاه هاشمی نزاد شرکت برق منطقه ای خراسان C
3 نصب، تست و راه اندازی 3دستگاه ترانسفورماتور400/10،5 کیلوولت، 125MVA و۳دستگاه ترانسفورماتور 10.5/6۰9 کیلو ولت، 10MVA و 18 دستگاه ترانسفورماتور6.6/0،42 کیلوولت، 850KVA و 1250KVA در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور شرکت برزین شرکت برق منطقه ای خراسان C
4 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره6 نیروگاه کنگان بوشهر نیروگاه کنگان C
5 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره1 نیروگاه کنگان بوشهر نیروگاه کنگان C
6 بازدید مسیر داغ توربین گاز شماره1 نیروگاه بوشهر بوشهر نیروگاه کنگان C
7 بازدید مسیر داغ شماره3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C
8 عملیات بازدید مسیر داغ واحد شماره 1 نیروگاه گازی زاهدان زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان C
9 عملیات اجرائی تعمیرات اساسی والوها، والوهای موتوری، الکترو والوها و....واحد2 نیروگاه شهید مفتح(همدان) همدان شرکت تولید برق شهید مفتح همدان C
10 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره4 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C
11 بازسازی اگزوز و سایلنسرهای واحد گازی در نیروگاه بوشهر و رنگ آمیزی ان بوشهر نیروگاه بوشهر C
12 تهیه تجهیزات برای پارس جنوبی عسلویه  پارس جنوبی PC
13 بازسازی برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی رامین اهواز اهواز مدیریت تولید برق اهواز C
14 بازسازی سایلنسرهای اگزوز واحدهای گازی F5،GE در سطح استان خراسان خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان  
15 بازسازی اگزوزو دفلکتورهای مولدین گازی 13D نیروگاه مشهد  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان C
16 تعویض لوله ها و بازسازی مبدل های حرارتی فشار قوی وفشار ضعیف مولدین بخار نیروگاه مشهد مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان C
17 بازسازی سیستم های خنک کن و برج های مربوط در کارخانجات قند استان خراسان خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان C
18 تعمیرات اساسی الکترو موتورهای 6کیلو ولت واحد5 نیروگاه همدان همدان همدان C
19 تعمیرات اساسی مولدین دیزلی MVM نمزدایی پالایشگاه خانگیران پالایشگاه خانگیران پالایشگاه خانگیران C
20 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره1 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C
21 نصب و راه اندازی نیروگاه شمس سرخس2 واحد گازی F5 شمس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان C
22 طراحی و نصب و توسعه پالایشگاه خانگیران پیما برق شرکت برق منطقه ای خراسان PC
23 اجرا نیروگاه خورشیدی20KW سرو نیرو توس ساختمان سرو نیرو توس سرو نیرو توس EPC
24  100MWاحداث نیروگاه بادی  خواف سرو نیرو توس EPC
25 عملیات بازدید مسیر داغ واحد شماره 1 نیروگاه گازی زاهدان زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان C
26 بازدید مسیر داغ شماره4 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C
27 بازدید مسیر داغ شماره1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C
28 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره2 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C