پروژه های پست های انتقال — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های پست های انتقال

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1  4بی خط 132کیلو ولت در پست 132/20کیلوولت فیض آباد فیض آباد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
2 احداث پست 63/20 کیلوولت ادیمی زابل به صورت کلید تحویل زابل برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
3 احداث پست 63/20 کیلوولت نیر اردبیل اردبیل  آذربایجان EPC
4 احداث پست مدولار 63/20Kv سیستان بلوچستان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
5 احداث پست 63/20 کیلوولت بنت بنت برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
6 احداث پست 132/20کیلوولت ملاصدرا مشهد مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
7 احداث پست 230/63 کیلوولت شرق زاهدان  زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
8  احداث پست 132/20کیلوولت صفاتوس خراسان شرکت کارخانجات صفاتوس EPC
9    احداث پست 132کیلوولت سرخس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
10   توسعه پست 132/20کیلوولت سربیشه سربیشه شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
11  اجرا پست 132کیلوولت سنگ بست سنگ بست شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
12   توسعه پست 132/20کیلوولت ساحل برج  ساحل برج شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
13   توسعه پست 132/20کیلوولت فتح آباد  فتح آباد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
14  اجرا پست 132کیلوولت گلبهار گلبهار شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
15 احداث پست 230/132 کیلوولت مدولار جکیگور جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
16 احداث پست 66/11کیلوولت داراب فارس شرکت برق منطقه ای فارس EP
17 احداث پست 63/20 کیلولت مدولار اسپکه   سیستان بلوچستان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
18 احداث پست 132/20 کیلوولت آشخانه آشخانه شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
19 احداث پست 132/20کیلوولت مدولار کبکان کبکان شرکت فولاد کبکان EPC
20 احداث پست 63/20 کیلوولت مدولار فولاد تابان کویر یزد یزد فولاد تابان کویر یزد EPC
21  احداث پست 132/20کیلوولت تپه سلام تپه سلام شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
22 اجرای خط 132 کیلوولت کابلی ایستگاه برق پشتیبان به نیروگاه بعثت عسلویه بوشهر مجتمع گاز پارس جنوبی EPC
23 احداث پست 63/20 کیلوولت سایپا کاشان اصفهان برق منطقه ای اصفهان EPC
24 احداث پست 63/20کیلوولت چادرملو  چادرملو شرکت برق منطقه ای یزد EPC
25 احداث پست 230/63/20کیلو ولت جکیگور، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
26 احداث پست 63 کیلوولت فولاد حدید گستر  یزد شرکت برق منطقه ای یزد EPC
27 احداث پست 63 کیلوولت مچکور  مچکور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
28 احداث پست 230/63 کیلوولت پارود   پارود برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
29 احداث پست 132/20 کیلوولت بجنورد بجنورد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
30 تامین تابلوهای حفاظت و کنترل پست های هرنگ، چهواز و گوهران هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان EPC
31 تامین تجهیزات پست زرین دشت فارس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
32 تعویض فیدرخانه پست زرین دشت فارس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
33   توسعه پست 132/20کیلوولت سرخس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
34 احداث توسعه پست راه اندازی از پست 400کیلوولت شادمهر خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
35 نصب و راه اندازی پست 400/132/20Kv سد دوستی پارسیان شرکت برق منطقه ای خراسان C
36 کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی پست 230/63کیلوولت جکیگور جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
37 احداث یک بی خط مدولار 63 کیلوولت در پست مشترکین فولاد  یزد فولاد تابان کویر یزد EPC
38 احداث پست 63/20Kv فولاد یزد یزد شرکت برق منطقه ای یزد EPC
39  پست 66/11GIS کیلو ولت چوگان(شیراز) فارس ایران ABB EPC