پروژه های توزیع — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های توزیع

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط از آهنگران به کیبرکوه(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
2 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط از پست کلات نادر تا روستای لاین(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
3 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط از پست آهنگران تا باغ وحشی(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
4 احداث پست 20Kv ملاصدرا مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC