پروژه های جاری — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های جاری

ردیف                 موضوع          محل اجرا        کارفرما
   1   تهیه کسری تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار     63/20کیلوولت حاجی آباد    مرکزی   برق منطقه ای باختر
     2     احداث پست 63/20کیلوولت ملایر یک    مرکزی     برق منطقه ای باختر
   3   احداث کلیدخانه 63 کیلوولت هرسین      کرمانشاه    برق منطقه ای غرب
    4   احداث پست 63/20کیلوولت شهرک صنعتی سرخه       سمنان     برق منطقه ای سمنان
   5   تکمیل پست 400/132 کیلوولت شهید هاشمی        خوزستان     برق منطقه ای         خوزستان
  6   احداث پست 20/132 کیلوولت دوغارون و جابجایی پست موبیل     خراسان رضوی     برق منطقه ای                   خراسان
   7   طراحی،خرید و حمل تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی توسعه 5 فیدر 63کیلوولت در پست های سیمکان، لار، جهرم و فیروزآباد     فارس برق منطقه ای فارس
   8   تکمیل خرید تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی پست های 33/132کیلوولت شاهد بهبهان،ر هفتگل2، چرام و چم ریحان     خوزستان     برق منطقه ای         خوزستان
   9   جابجایی پست مدولار 20/220کیلوولت صیاد شیرازی به پست شهرک صنعتی عباس آباد     تهران برق منطقه‌ای تهران