پروژه های جاری — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های جاری

ردیف                 موضوع          محل اجرا        کارفرما
     1  احداث پست 230/63 کیلوولت مدولارپهره ایرانشهر   سیستان بلوچستان  برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
      2  توسعه دوفیدر خط 230کیلوولت خاش    سیستان و بلوچستان   برق منطقه ای  سیستان و بلوچستان
     3      طراحی،تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات یک بی خط 63 کیلوولت در پستهای 230کیلووت ابهر و دندیو توسعه یک بی ترانس 63کیلوولت در پست 63کیلوولت البرز1          زنجان   برق منطقه ای زنجان 
     4   توسعه پست 230/63 کیلوولت شوش          تهران    برق منطقه ای تهران
     5    احداث فاز اول پست 230کیلوولت گلستان         تهران   برق    برق منطقه ای تهران
    6  توسعه پست 63/20کیلوولت گیلانغرب (احداث دوفیدر خط 63 کیلوولت)        کرمانشاه   برق منطقه ای غرب
    7   تهیه کسری تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار     63/20کیلوولت حاجی آباد    مرکزی   برق منطقه ای باختر
     8     احداث پست 63/20کیلوولت ملایر یک    مرکزی     برق منطقه ای باختر
    9   توسعه بخش 63 و احداث بخش 20 پست شرکت صنعتی فولاد        یزد    برق منطقه ای یزد
   10   احداث کلیدخانه 63 کیلوولت هرسین      کرمانشاه    برق منطقه ای غرب
    11   احداث پست 63/20کیلوولت شهرک صنعتی سرخه       سمنان     برق منطقه ای سمنان
   12   تکمیل پست 400/132 کیلوولت شهید هاشمی        خوزستان     برق منطقه ای         خوزستان