انرژه های تجدید پذیر و تولید پراکنده — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

انرژه های تجدید پذیر و تولید پراکنده

فعالیت های انجام شده شرکت سرو نیرو توس در خصوص مولدهای خورشیدی
ظرفیت های کوچک
            متصل به شبکه: محدود به انشعاب شبکه متقاضیان و یا سرمایه گذاران تا 100 کیلووات
•    انجام اولین پروژه متصل به شبکه 20 کیلووات سه فاز در شهر مشهد به صورت آلاچیقی در محل شرکت سرو نیرو توس
منفصل از شبکه:برای مصارفی که دور از شبکه هستند 
•    مولدهای منفصل از شبکه در  نقاط مختلف  استان خراسان رضوی مانندتأمین برق مجتمع دشت کوثر طوس جاده دولت آباد به میزان روزانه 6 و 10 کیلووات ساعت
ظرفیت های بزرگ
•    انجام مذاکرات اولیه در خصوص مزارع چند مگاواتی با سرمایه¬گذاران خارجی و داخلی
•    اقدام به اخذ پروانه احداث یک مزرعه 5 مگاواتی فتوولتائیک در استان خراسان رضوی
فعالیت¬های انجام شده شرکت سرو نیرو توس در خصوص نیروگاه بادی
نیروگاه بادی 100 مگاواتی شرکت سرو نیرو توس در شهرستان خواف
•    مطالعات توجیه¬پذیری فنی و اقتصادی
•    اخذ موافقت¬نامه اولیه از وزارت نیرو
•    تعین دقیق ساختگاه
•    انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه
•    اخذ موافقت سازمان¬های مختلف شامل سازمان حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و .....
•    انعقاد تفاهم نامهEPCF پروژه با یک شرکت چینی
•    اخذ موافقت¬نامه کارگروه امور زیر بنایی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
•    اخذ موافقت¬نامه شورای عالی برنامه¬ریزی استان خراسان رضوی
•    انعقاد قرارداد تضمینی با سازمان انرژی¬های نو ایران
فعالیت¬های انجام شده شرکت سرو نیرو توس در خصوص مولدهای مقیاس کوچک
•    توافق با سرمایه گذاران خارجی در خصوص مشارکت احداث مولد مقیاسکوچک در استان خراسان رضوی به ظرفیت 10 مگاوات
•    سرمایه گذاری در مولد مقیاس کوچک به ظرفیت 5/2 مگاوات با استفاده از تسهیلات و منابع داخلی