پروژه های استان کرمان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان کرمان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 مطالعات شبکه و بهینه سازی سیستم برق و الکترونیک مجتمع صنایع لاستیک کرمان کرمان کرمان تایر C
2 بازدید مسیر داغ شماره1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C
3 بازدید مسیر داغ شماره3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C
4 بازدید مسیر داغ شماره4 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان کرمان مس ایران C