پروژه های استان خوزستان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان خوزستان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 بازسازی برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی رامین اهواز اهواز مدیریت تولید برق اهواز C
2 تکمیل پست 400/132 کیلوولت شهید هاشمی اهواز برق منطقه ای خوزستان EPC
3 تکمیل خرید تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی پست های 33/132کیلوولت شاهد بهبهان،ر هفتگل2، چرام و چم ریحان خوزستان برق منطقه ای خوزستان EPC