پروژه های استان خراسان رضوی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان خراسان رضوی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1  4بی خط 132کیلو ولت در پست 132/20کیلوولت فیض آباد فیض آباد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
2 احداث پست 132/20کیلوولت ملاصدرا مشهد مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
3  احداث پست 132/20کیلوولت صفاتوس خراسان شرکت کارخانجات صفاتوس EPC
4   احداث پست 132کیلوولت سرخس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
5   توسعه پست 132/20کیلوولت سرخس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
6  احداث پست 132کیلوولت سنگ بست سنگ بست شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
7   توسعه پست 132/20کیلوولت ساحل برج  ساحل برج شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
8   توسعه پست 132/20کیلوولت فتح آباد  فتح آباد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
9 احداث پست 132کیلوولت گلبهار گلبهار شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
10   توسعه پست 132/20کیلوولت سربیشه سربیشه شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
11 احداث پست 132/20کیلوولت مدولار کبکان کبکان شرکت فولاد کبکان EPC
12 احداث پست 132/20کیلوولت تپه سلام تپه سلام شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
13   پست 132/20کیلوولت رشتخوار(خراسان) رشتخوار پیما برق C
14   پست 132/20کیلوولت گلشهر(مشهد) گلشهر پیما برق C
15   پست 132/20کیلوولت خیرآباد(خراسان)  خیرآباد پیما برق C
16   پست 132/20کیلوولت گلبهار(مشهد)  گلبهار پیما برق C
17 تجهیزات پست های برق ساختمان های بنیاد پژوهش های اسلامی و زائرسرای حرم مطهر حضرت رضا(ع) (تاسیسات الکتریکی فشار متوسط) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان C
18 توسعه پست 132/20کیلو ولت تربت جام(خراسان) تربت جام شرکت صفا نیرو  C
19 توسعه پست 132/20کیلو ولت بردسکن(خراسان) بردسکن شرکت صفا نیرو  PC
20 توسعه پست 132/20کیلو ولت سیمرغ(خراسان) سیمرغ شرکت  مهتاب برق C
21 اهمیت ساختمانی پست گلبهار شامل فوندانسیون ریزی ترانس، دیوار آتش، کانال  20کیلوولت و محوطه سازی گلبهار شرکت برق منطقه ای خراسان C
22 اجرای عملیات ساختمانی،نصب و راه اندازی توسعه پست (132/230کیلوولت)سرخس(ارتباط برق با ترکمنستان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
23 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت نیل آباد(خراسان) نیل آباد  شرکت یام C
24 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت آزادوار(خراسان) آزادوار شرکت یام C
25 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی پست 132/20 کیلوولت سنگ بست(خراسان) سنگ بست شرکت یام PC
26 پروژه خدمات مهندسی نصب ترانس و توسعه سوئیچگیرهای نیروگاه پالایشگاه شهید هاشمی نژاد(خانگیران) پیما برق شرکت برق منطقه ای خراسان E
27 طراحی و نصب و توسعه پالایشگاه خانگیران پیما برق شرکت برق منطقه ای خراسان PC
28 تهیه و تعویض،تست و راه اندازی ثباتهای Paper less دمای توربین های گازی و بخار پالایشگاه شهید هاشمی نژاد پالایشگاه هاشمی نزاد شرکت برق منطقه ای خراسان C
29 پروژه خدمات مهندسی ،نصب ترانس و توسعه سوئیچگیرهای نیروگاه پالایشگاه شهید هاشمی نژاد(خانگیران) پالایشگاه گاز شهید هاشمی نزاد شرکت برق منطقه ای خراسان E
30 نصب، تست و راه اندازی 3دستگاه ترانسفورماتور400/10،5 کیلوولت، 125MVA و۳دستگاه ترانسفورماتور 10.5/6۰9 کیلو ولت، 10MVA و 18 دستگاه ترانسفورماتور6.6/0،42 کیلوولت، 850KVA و 1250KVA در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور شرکت برزین شرکت برق منطقه ای خراسان C
31 بازسازی سایلنسرهای اگزوز واحدهای گازی F5،GE در سطح استان خراسان خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان  
32 بازسازی اگزوزو دفلکتورهای مولدین گازی 13D نیروگاه مشهد  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان C
33 تعویض لوله ها و بازسازی مبدل های حرارتی فشار قوی وفشار ضعیف مولدین بخار نیروگاه مشهد مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان C
34 بازسازی سیستم های خنک کن و برج های مربوط در کارخانجات قند استان خراسان خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان C
35 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط از آهنگران به کیبرکوه(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
36 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط ازپست کلات نادر تا روستای لاین(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
37 عملیات اجرائی شبکه فشار متوسط از پست آهنگران تا باغ وحشی(خراسان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان PC
38 احداث پست 20Kv ملاصدرا مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
39 نصب و راه اندازی TPS ، LPS ، SWS پست خط1 قطار شهری مشهد  مشهد شرکت برق مشهد C
40 نصب و راه اندازی نیروگاه شمس سرخس2 واحد گازی F5 شمس سرخس شرکت برق منطقه ای خراسان C
41 نصب و راه اندازی پست 400Kv اسفراین پارسیان شرکت برق منطقه ای مشهد C
42 احداث نیروگاه خورشیدی20Kw سرو نیرو توس ساختمان سرو نیرو توس سرو نیرو توس EPC
43 احداث توسعه پست 400کیلووات شادمهر خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
44 نصب و راه اندازی پست 400/132/20Kv سد دوستی پارسیان شرکت برق منطقه ای خراسان C
45  100MWاحداث نیروگاه بادی  خواف سرو نیرو توس EPC
46 احداث پست 20/132 کیلوولت دوغارون و جابجایی پست موبیل  خراسان رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
47 احداث خط 20 کیلوولت آهنگران به باغ بخشی  خراسان رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
48 جمع آوری پست20/132کیلوولت آزادوار و عملیات ساختمانی و نصب وراه اندازی درریوش  خراسان رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
49 اجرای عملیات کابل کشی 132 کیلوولت و اتصال پست های سنگ بست به صفاتوس  خراسان رضوی شرکت برق منطقه ای خراسان EPC